Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Folk som går av og på en bybane
Internasjonalt samarbeid

Norsk deltakelse i IEA-prosjekter - forprosjekt

Kort om IEA forprosjekt

Enova har etablert to støtteprogram for å finansiere deltakelse av norske aktører i IEA arbeid. De to er: forprosjektstøtte og program for finansiering av deltakelse i IEA prosjekter. Målsettingen med programmene er å få frem nye teknologier og løsninger tidlig på det norske markedet. Programmene skal sikre nasjonal deltagelse innen forskningsområder som er relevant i henhold til Enovas målbilde.

Primært ønskes deltagelse i IEA prosjekter innen de teknologiprogrammene (TCP) der Enova deltar i styringskomiteen (ExCo). Men det kan åpnes opp for relevante søknader fra andre IEA programmer som er i tråd med Enovas målbilde. Grunnforskning dekkes ikke.

Interessert i mer informasjon om Enovas og Norges deltakelse i IEAs Implementing Agreements? Vennligst se norsk IEA-portal: www.iea.no eller IEAs offisielle hjemmeside: www.iea.org 

Følgende organisasjoner kan søke støtte:

  • Forskningsinstitusjoner
  • Næringslivsaktører
  • Rådgivere/entreprenører
  • Andre relevante grupper

Søker er ansvarlig for fremdrift, og skal dokumentere og rapportere resultater og sørger for formidling av resultatene.

Søknad må sendes før deltagelse i forprosjektarbeidet.

Til deg som skal søke om støtte til IEA forprosjekt

Søknadsskjema for "Norsk deltagelse i IEA Prosjekter” finnes i Enovas søknadssenter.

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Start søknadsprosess