Varmepumpe

Luft-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en luft-til-vann-varmepumpe.

Endring i støtte til luft-til-vann-varmepumper fra 1. juli 2021

Fra 1. juli 2021 fjernes støtten på 5.000 kroner til luft-til-vann-varmepumper. 

For å få støtte må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 30. juni 2021.

På grunn av koronasituasjonen og stor usikkerhet i markedet har Enova valgt å utsette disse endringene til 1. juli 2021.

Les hvorfor vi endrer støtten

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele boligen.

En luft-til-vann-varmepumpe egner seg godt for deg som:

  • Er på utkikk etter en fornybar varmekilde.
  • Bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.
  • Bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong.
  • Skal erstatte den gamle oljefyren.
  • Har vannbårent varmesystem i huset. Har du ikke et slikt system, kan Enova gi deg støtte.

Du kan også få støtte til en luft-til-vann-varmepumpe i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en varmepumpe til din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Varmepumpen må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til en luft-til-vann-varmepumpe også når du bygger nytt.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 5.000 kroner når du kjøper en luft-til-vann-varmepumpe.

Hva koster det?

En luft-til-vann-varmepumpe kan koste fra 60.000 til 130.000 kroner, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser. 

Dersom du i tillegg velger å installere energimålere for strøm og varme til varmepumpen, vil det koste noen tusenlapper ekstra.

Hvor mye kan jeg spare?

Du som har stort varmebehov sparer mest. Dessuten kan riktig størrelse og varmeytelsen på varmepumpen spille inn, i tillegg til utforming og drift av varmeanlegget.

En vanlig enebolig har et strømforbruk på cirka 25.000 kWh i året. Du kan spare cirka 8.800 kWh ved å installere en luft-til-vann-varmepumpe. Dersom vi antar en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du totalt spare omtrent 118.800 kroner i løpet av varmepumpens levetid på normalt 12 til 15 år.

Enova anbefaler at du installerer energimåler for strøm og varme til varmepumpen, slik at du kan kontrollere varmepumpens ytelse og at den gir den besparelsen du betaler for. 

Hvordan får jeg støtte?

Når varmepumpen er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0
Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 5000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Gode grunner til å velge luft-til-vann-varmepumpe:

  • Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
  • Varmekilden (uteluft) er tilgjengelig overalt.
  • Høy virkningsgrad – spesielt i kystnære områder med høy gjennomsnittstemperatur.
  • Du unngår boring og graving som er nødvendig hvis man kjøper en væske-til-vann-varmepumpe.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere en luft-til-vann-varmepumpe med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.