Vedtekter

Gjeldende vedtekter for Enova SF og Klima- og energifondet.

Vedtektene for Klima- og energifondet ble oppdatert 1. mai 2018, mens vedtektene for Enova SF ble oppdatert 1. mai 2019.

Vedtekter

Enovas formelle rammeverk

Foretaksmøter