Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Industriområde

De vil lage verdens letteste metall CO2-fritt

Framtida er florlett. Og norsk industri ønsker å være en del av den.

Publisert 02.01.2018 av Silje Pileberg

De to

Fakta

  • Lettmetall er en fellesbetegnelse på metaller med lav atommasse. De som brukes i konstruksjoner er aluminium, magnesium og titan. Disse metallene, normalt med tilførsel av små mengder andre metaller, har stor styrke i forhold til vekten. 
  • Lettmetaller har ulike bruksområder. For eksempel brukes aluminium mye i biler, båter, fly og i bokser til drikkevarer, mens magnesium brukes i blant annet bildeler, verktøy og bærbart datautstyr, samt i aluminiumslegeringer for å gjøre det sterkere og smidigere. 
  • Plast og plastkompositter er også stadig mer i bruk. For eksempel kombineres plast og glassfiber i båter, fly og vindmølleblad, blant annet for å redusere vekt.

Kilder: Wikipedia, SINTEF og Svenn Ivar Strømhaug

  • I 2010 avsluttet SilMag DA, eid av AMG og Hydro, et pilotprosjekt der de testet produksjon av magnesium og silika med olivin som råmateriale. Teknologiutviklingen ble ledet av Per Bjørn Engseth.   
  • Hvis fase 2 i prosjektet realiseres, vil det innebære produksjon av 35.000 tonn magnesium og 42.000 tonn silika i året. Anlegget har en estimert kostnad på 3,2 milliarder kroner og vil skape 270 arbeidsplasser. Eksisterende infrastruktur på Herøya vil benyttes.   
  • Herøya Industripark ønsker nå å bygge et nytt pilotanlegg med kostnad på 80 millioner kroner. Enova har gitt tilsagn om 19,5 millioner kroner i støtte. Anlegget er foreløpig ikke fullfinansiert.
  • Pilotanlegget vil søke å øke kvaliteten på silika. Målet er at både silika og magnesium skal ha topp kvalitet. 
  • Den nye teknologien kan gi inntil 95 prosent lavere CO2-utslipp og 60 prosent lavere energibruk enn dagens magnesiumproduksjon, som i hovedsak skjer i Kina. Også silikaen vil produseres med lavere CO2-utslipp og energibruk enn det som er vanlig i dag.

Kilder: Enova og NorMag AS 

Alt-tekst
Vi har ren energi, og landet vårt er rikt på mineraler og råstoff. Vi må utnytte våre grønne konkurransefortrinn.

- Professor Annik Magerholm Fet, NTNU

Kopi av NORMAG 3 Spade