Internasjonalt samarbeid

Norsk deltakelse i IEA-prosjekter - hovedprosjekt

Kort om IEA hovedprosjekt

Målsetting med programmene

Enova har to støtteprogram for å finansiere deltakelse av norske aktørers IEA arbeid: forprosjektstøtte og program for finansiering av deltakelse i IEA prosjekter. Målsettingen med programmene er å få frem nye teknologier og løsninger tidlig på det norske markedet. Programmene skal sikre nasjonal deltagelse innen forskningsområder som er relevant i henhold til Enovas målbilde.

Primært ønskes deltagelse i IEA prosjekter der Enova deltar, men det kan åpnes opp for relevante søknader fra andre IEA prosjekt komiteer som er i tråd med Enovas målbilde. Grunnforskning dekkes ikke.

For mer informasjon om Enovas og Norges deltakelse i IEAs Implementing Agreements, vennligst se norsk IEA-portal: www.iea.no eller IEAs offisielle hjemmeside: www.iea.org

Hvem kan søke?

Følgende organisasjoner kan søke støtte:

  • Forskningsinstitusjoner
  • Næringslivsaktører
  • Rådgivere/entreprenører
  • Andre relevante grupper

Til deg som skal søke om støtte til IEA hovedprosjekt

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Start søknadsprosess