Biovarme

Rentbrennende vedovn

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en rentbrennende ovn er et slikt tiltak.

Gamle vedovner slipper ut unødvendig mye partikler i hjemmet ditt – samtidig som de varmer dårlig. Halvparten av varmen fra veden går nemlig ut gjennom skorsteinen. Bytter du til en moderne, rentbrennende ovn, får du mindre utslipp og et varmere hjem. Med en slik ovn vil 80 prosent av energien fra veden gi romvarme. Vedfyring øker ikke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, og regnes derfor som en miljøvennlig varmekilde.

Rentbrennende vedovn egner seg godt for deg som:

 • Har lagringsplass for ved.
 • Kan plassere ovnen i det rommet du trenger mest varme.
 • Har åpen planløsning slik at varmen sprer seg til andre rom. Ettersom varmen stiger oppover, er det lurt å plassere ovnen i underetasjen.
 • Ønsker en alternativ oppvarmingskilde til strøm eller en luft-luft varmepumpe.
 • Ønsker å kombinere vedovn med andre fornybare varmekilder.
Hva koster det?

Vedovner koster fra 4.000 kroner og oppover, og har svært lang levetid.

Hvor mye kan jeg spare?

En vanlig enebolig bruker cirka 25.000 kWh i året. 13.750 kWh går med til oppvarming. Med en rentbrennende vedovn kan du dekke halvparten av behovet, noe som betyr at du vil spare om lag 1.700 kroner i året avhengig av prisen på strøm og ved.

Hvor mye du sparer avhenger av:

 • Når på året du kjøper ved. Det er dyrest på vinteren.
 • Ovnens virkningsgrad.
 • Fuktinnholdet i veden. Det bør ikke være høyere enn 14-20 prosent.
 • Hvor store kvanta du kjøper. Det er best å kjøpe store sekker.

Hvor mye ved trenger jeg i løpet av en sesong?

La oss si at din rentbrennende ovn har en virkningsgrad på 75 prosent. Da vil en favn bjørkeved (2.160 liter) gi cirka 3.100 kWh i effektiv varme. I en vanlig bolig der halvparten av oppvarmingsbehovet tilsvarer 6.880 kWh, vil du trenge litt over to favner ved. Det er 54 vedsekker på 80 liter.

Hvorfor støtter ikke Enova rentbrennende vedovner?

Enova støtter energitiltak i en markedsintroduksjon– når etterspørselen er lav og prisene høye. Støtten skal stimulere salget, slik at energitiltaket blir en etterspurt vare med lavere pris og mange leverandører. Rentbrennende vedovner trenger ikke støtte for å bli etterspurt. Enova gir deg imidlertid støtte når du fjerner en oljefyr- eller oljekamin og tilhørende tank, hvis du bytter den gamle løsningen med en rentbrennende ovn.

Om rentbrennende vedovner?

Myndighetene innførte nye regler for godkjenning av vedovner i juni 1998. Reglene sikrer at vedovner som selges i Norge utnytter veden godt, samtidig som de slipper ut lite røykgass og partikler.

Installasjon av ny ovn må godkjennes av en kvalifisert fagperson, som for eksempel en feier, murmester eller varmeforhandler.

Gode grunner til å velge rentbrennende vedovn: 

 • Vedfyring regnes som miljøvennlig, fordi det ikke øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren.  
 • Vedprisen er relativt stabil og gir deg forutsigbare utgifter til oppvarming, i motsetning til strøm og olje.
 • Har høy toppeffekt. Mens en luft-til-luft-varmepumpe gjerne må kombineres med panelovner, har vedovner god varmeeffekt også i de kaldeste periodene. Det er da strømprisen er høyest. 
 • Er gjerne rimeligere å kjøpe enn pelletskaminer og luft-til-luft-varmepumper.
 • Er svært rimelig for deg som har mulighet til å hugge ved selv. 
 • Lager ingen støy, i motsetning til for eksempel luft-til-luft-varmepumper.  
 • Trenger ikke strøm, og er dermed en sikkerhet ved strømbrudd. 

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere en rentbrennende vedovn med andre energitiltak. Gjør du tiltak som støttes av Enova, får du penger tilbake.

Publisert 27.12.2016