Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
3D modell av et hus med rentbrennende vedovn
Biovarme

Rentbrennende vedovn

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en rentbrennende ovn er et slikt tiltak.

Vedovner koster fra 4.000 kroner og oppover, og har svært lang levetid.

En vanlig enebolig bruker cirka 25.000 kWh i året. 13.750 kWh går med til oppvarming. Med en rentbrennende vedovn kan du dekke halvparten av behovet. Det betyr at du vil spare om lag 1.700 kroner i året avhengig av prisen på strøm og ved.

Hvor mye du sparer avhenger av:

  • Når på året du kjøper ved. Det er dyrest på vinteren.
  • Ovnens virkningsgrad.
  • Fuktinnholdet i veden. Det bør ikke være høyere enn 14-20 prosent.
  • Hvor store kvanta du kjøper. Det er best å kjøpe store sekker.

Hvor mye ved trenger jeg i løpet av en sesong?

La oss si at din rentbrennende ovn har en virkningsgrad på 75 prosent. Da vil en favn bjørkeved (2.160 liter) gi cirka 3.100 kWh i effektiv varme. I en vanlig bolig der halvparten av oppvarmingsbehovet tilsvarer 6.880 kWh, vil du trenge litt over to favner ved. Det er 54 vedsekker på 80 liter.

Enova støtter energitiltak i en markedsintroduksjon– når etterspørselen er lav og prisene høye. Støtten skal stimulere salget, slik at energitiltaket blir en etterspurt vare med lavere pris og mange leverandører. Rentbrennende vedovner trenger ikke støtte for å bli etterspurt.

Myndighetene innførte nye regler for godkjenning av vedovner i juni 1998. Reglene sikrer at vedovner som selges i Norge utnytter veden godt, samtidig som de slipper ut lite røykgass og partikler.

Installasjon av ny ovn må godkjennes av en kvalifisert fagperson, som for eksempel en feier, murmester eller varmeforhandler.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere en rentbrennende vedovn med andre energitiltak. Gjør du tiltak som støttes av Enova, får du penger tilbake.

Publisert 27.12.2016