Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Energipakke Borg Havn - Batteriretur

Borg Havn IKS, som driver havnevirksomhet på Øra industriområde utenfor Fredrikstad, søker støtte fra ENOVA for å gjennomføre prosjekt for implementering av energisystem på sin eiendomm Kortbølgen 15B. Dette prosjektet skal være en pilot for implementering av energiløsningen, der formålet med prosjektet er å: Realisere Borg Havns mål om å være CO2 nøytrale gjennom å tilby energipakker som reduserer miljøfotavtrykk til sine leietakere. Utnytte og optimalisere bruk av ulike energivektorer på Øra industriområde, og andre tilsvarende områder nasjonalt og globalt, som kan redusere behovet for reinvestering i større infrastruktur knytte til energiproduksjon og distribusjon. Skape et attraktivt næringsområde som tiltrekker seg virksomheter som ønsker å være bærekraftige og delta i utviklingen av sirkulærøkonomi. Borg Havn vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med selskaper som har tydelig målsettinger om å være i front i teknologiutviklingen knyttet til energi og energisystemer. Samarbeidspartnere til prosjektet er AS Batteriretur, Smart Innovation Norway AS, Smart Energi AS, Østfoldforskning/LCA AS, eSmart Systems AS, NorgesNett AS og EH Tech AS. Prosjektet har etablert et svært kompetent team for gjennomføring av prosjektet, og det er definert arbeidspakker knyttet til prosjektledelse, konseptutvikling, teknisk arbeid, analyse og metode og formidling og kunnskapsdeling. Ansvar og bidra til de ulike arbeidspakken er definert ut i fra samarbeidspartenes kunnskap og fokusområder. Målsettinger i prosjektet er å: Utvikle metode for å analysere energibehov, livssyklus analyse og løpende effektivitetsrapport målt mot praktisk bruk av energi. Anskaffe og implementere energiløsninger som skal kan inngå i en standard energipakke, herunder lokalprodusert varme og strøm, lagring av energi og styringssystem for fleksibilitet. Tilrettelegge løsning for økonomisk avregning for energiforbruk fra lokalprodusert grønn energi og for utveksling av energi med omkringliggende eiendommer. Følgende teknologiske løsninger skal implementeres på Borg Havn sin eiendom Kortbølgen 15B, der AS Batteriretur er leietaker: Lokalprodusert termisk energi med sol i samspill med fjernvarme Lokalprodusert strøm med solceller Lokalprodusert strøm med vindmølle Batteri lager for strøm Styringssystem for å oppnå fleksibilitet og effektutjevning Overvåkning, display og presentasjon av lokalprodusert energi og lager

Prosjekteier

BORG HAVN IKS

Et diagram over solenergi