Energioptimalisert konsept for hel-elektriske, utslippsfrie og autonome ferjer i integrerte transport og energisystemer

Faktaboks om prosjektet:

Prosjektansvarlig: Kongsberg Maritime AS
Prosjektleder: An-Magritt Tinlund Ryste
Prosjektperiode: 2017 – 2020
Bevilgning fra PILOT-E: 24,5 mill. kroner

Prosjektsammendrag:

Prosjektet har som målsetting å utvikle et konsept for en energioptimalisert autonom ferge, en løsning som vil bidra til å strekke grensene for hvor helelektriske konsepter kan brukes og gjøre utslippsfrie ferger mer konkurransedyktige. Energisystemene og fartøyet (batterier, ladesystemer, landsystemer, skrogvekt, utstyr og framdrift) skal dimensjoneres på grunnlag av en rekke parametre (trafikk, farvann og drift) og gi optimal operasjon. Optimalisering forventes også å innebære at funksjoner om bord og ved fortøyning og lading automatiseres. På sikt ser en at fjernstyring av enkelte systemer vil være aktuelt og at autonome funksjoner vil være mulig. Samtidig vil fergene utgjøre en integrert del av et totalt system for energiforsyning og bruk i en transportkjede.

Løsningene skal introduseres trinnvis i ulike versjoner frem til en energioptimalisert autonom utslippsfri ferge i 2020.

Konsortiet består av Fjellstrand, Grenland Energy, Grønn Kontakt, NTNU og Kongsberg Maritime.

Les mer her: 
https://www.km.kongsberg.com/k...