Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Forstudie karbonfangst 2030
Foto: Technology Center Mongstad
Industri og anlegg

Forstudie karbonfangst 2030

Vi tilbyr støtte til forstudie karbonfangst.

Webinaret ble spilt inn før søknadsfrist ble endret til 5. januar 2024.
  • For å kunne søke støtte fra Enova må søker være en virksomhet registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Søker må være en etablert bedrift som har konkrete planer om å investere i karbonfangst. Prosjektet det søkes støtte til må realiseres i Norge eller innenfor norsk økonomisk sone.  

Forstudien må omfatte fangst og nedstrøms verdikjede for CO2. Den tekniske løsningen for fangst av CO2 må utredes i forstudien. Valgt løsning for nedstrøms verdikjede, som transport, mellomlager, bruk og/eller permanent lagring må beskrives, men det stilles ikke krav til å utrede den tekniske løsningen. Forstudien kan inkludere både interne og eksterne utredninger, prosjektering, kostnadsestimering, prosjektledelse og dokumentasjon, og så videre. 

Maksimal støtte per prosjekt: 

  • inntil 50 prosent av godkjente kostnader
  • oppad begrenset til 50 millioner kroner

Kvalifiserte søknader vurderes basert på følgende kriterier og vekting:

  • Organisatorisk, teknisk og finansiell gjennomføringsevne og modenhet i både forstudien og investeringsprosjektet (60 prosent)
  • Investeringsprosjektets påvirkning på energisystemet (20 prosent)
  • Spredningspotensial av teknologi og forretningsmodell, og investeringsprosjektets forventede synergieffekter for verdikjedeutvikling (20 prosent)

Fredag 5. januar 2024 klokka 12:00

Til deg som vil søke

Les programkriteriene nøye før du begynner på søknadsprosessen. 

Søk her
Vi tar dere gjennom søknadsskjemaet steg for steg.