Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Rød varebil som lader på ladestasjon
Landtransport

Lader til elektrisk varebil

Har dere kjøpt ny elektrisk varebil med støtte fra Enova, og trenger en lader til bilen? Da kan dere søke om å få 5000 kroner i støtte.

Vi støtter lader til elektrisk varebil som har fått støtte fra Enova. Laderen kan dere først søke om støtte til når dere har fått bilen og den er registrert i Kjøretøyregisteret. 

Dere kan få 5 000 kroner i støtte til lader til elvarebil. 

Det gis støtte til en lader per elvarebil støttet av Enova. 

Vi kommer til å trappe ned støttesatsene over tid, og vil varsle endringer tre måneder i forkant.

Les gjennom de fulle kriteriene for støtteprogrammet lenger nede på siden. Noen viktige punkter er:

  • For å få støtte til lader må det ha blitt kjøpt og levert en elvarebil med Enova-støtte. 
  • Det er den virksomheten som skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret som må søke. Ved leasing må leietaker stå oppført som bruker av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret for å motta støtte til lader.
  • Før det søkes støtte til lader må elvarebilen være ny og ikke vært eldre enn tre måneder i Kjøretøyregisteret.
  • Du dokumenterer kjøpet av lader med å sende inn kopi av faktura. Fakturaen kan ikke være eldre enn 12 måneder og må være datert etter 27. august 2019.

Dette støttetilbudet er en del av satsingen Nullutslippsfondet. Dette fondet skal kutte klimagassutslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger.

Økt kjøp og bruk av elvarebil bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Elektriske varebiler er billigere i drift enn fossilbiler, men har høyere investeringskostnader. For å sette fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet tilbyr vi nå investeringsstøtte til kjøp av batterielektriske varebiler og tilhørende lader.

Viktige dokumenter for deg som søker!

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. 

Søk nå