Prosjektliste 2012-2023

Oversikt over prosjekter Enova har gitt støtte til i perioden 2012 til og med 2023. Du kan filtrere utvalg på vedtaksår, fylke, tema, støtteprogram, eller søke i fritekst. Kolonnene kan også sorteres, bl.a. "Resultat" (inneholder flere måleindikatorer). OBS: Listen inkluderer ikke støtte gitt til privathusholdninger gjennom Enovatilskuddet. For definisjoner og terminologier, se denne nettsiden

Prosjekter vi har støttet 2012-2023:
0 Prosjekter
Dette har vi gitt i støtte 2012-2023:
0 mrd. kr.
Klimaresultat 2012-2023:
0 kt CO2
Liste over prosjekter
SID
PROSJEKT
PROSJEKTEIER
STØTTE
RESULTAT
Energiresultat (kWh)
Klimaresultat (CO2)
Effektresultat (kW)
Laster innhold...