Hydrogen- og batteriteknologi for innovative drivlinjer i skip (hybridskip)

Med stort fokus på nullutslipp i fremtidens sjøtransport er det viktig å supplere batteri-elektrisk framdrift med hydrogen og brenselcelleløsninger.

Dette vil gjøre det mulig å operere med nullutslipp på lengre strekninger og for fartøyer med lengre operasjonstid der batteriteknologi ikke strekker til på grunn av begrenset energitetthet og høye kostnader.
I HYBRIDskip skal det etableres et kunnskapsgrunnlag for å realisere utslippsfrie fremdriftssystemer for lengre overfarter/operasjonstid og større fartøy basert på batteri- og hydrogenteknologi i hydride konfigurasjoner. Kunnskapsgrunnlaget skal konkretiseres i form av et pilot-prosjekt for en hybridferge med mål om at denne skal være i drift før 2020. Resultatene fra prosjektet vil kunne anvendes for andre skipstyper som egner seg for et fremdriftssystem basert på batteri- og hydrogenteknologi, så som hurtigbåter, fór- og brønnbåter, fiskebåter og supplybåter innen offshore-næringen. HYBRIDskip-prosjektet skal også bidra til å fremskynde Sjøfartsdirektoratets godkjenningsarbeid for bruk av hydrogen som drivstoff i fartøy.

Les mer her:
https://www.nrk.no/mr/verdas-f...
https://www.tu.no/artikler/kap...
http://skipsfarts-forum.net/in...

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig: Fiskerstrand Holding AS
Prosjektleder: Kåre Nerem
Prosjektperiode: 2017 – 2020
Bevilgning fra PILOT-E: 7,3 mill. kroner