KogniGrid - Digital tvilling for optimal nettdrift

Prosjektsammendrag:

Prosjektet skal utvikle informasjonssystemer for nettdrift som vil gi nettselskapene mulighet til å automatisere sine prosesser i større grad enn i dag. Det skal etableres felles informasjonsmodell med et integrert simulatormiljø basert på moderne IKT-infrastruktur, bruk av kunstig intelligens og avanserte fysiske modeller. Løsningen vil gi nettselskapene et mer helhetlig og komplett bilde av driftssituasjon og ulike scenarier og sette dem i stand til å håndtere nye forbruksmønstere og mer lokal kraftutveksling samtidig som større leverandøruavhengighet oppnås

Konsortiet består av BKK Nett, NTE Nett, Statnett, Microsoft, SINTEF og eSmart Systems, samt Kongsberg Digital.

Les mer her:
https://www.kognifai.com/Stori...

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig: Kongsberg Digital AS
Prosjektleder: Eilert Bjerkan
Prosjektperiode: 2018 – 2020
Bevilgning fra PILOT-E: 24,8 mill. kroner