Gå til hovedinnhold Sitemap
Pilot-E
-->
Åpner hender som omringer et hologram bestående av linjer og prikker som utgjør en sirkel.

Pilot-E er evaluert – ordningen skaper merverdi for samfunnet og tar ut synergier i virkemiddelapparatet

Grønn omstilling krever mer koordinering og langsikt samarbeid mellom aktørene i næringslivet og forskningsmiljøene. Siden 2016 har Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova derfor samarbeidet om PILOT-E – et samlet finansieringstilbud for raskere utvikling av miljøvennlig energiteknologi. Nå er ordningen evaluert.