Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Ladeinfrastruktur for elbil
Landtransport

Ladeinfrastruktur for elbil

Enova utlyser nå en konkurranse som skal bidra til etablering av ladeinfrastruktur for elbil. Støtten vil rettes mot enkeltlokasjoner over hele landet hvor markedsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for kommersiell etablering.

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal etablere en offentlig tilgjengelig ladestasjon som tilfredsstiller kriteriene kan søke om støtte. Søkeren kan samarbeide med andre aktører, men én søker må stå som hovedansvarlig og være den som balansefører investeringen. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova støtter etablering av ny ladestasjon. Godkjente investeringskostnader omfatter typisk innkjøp av lader, kostnader til prosjektering, nettilknytning, avskjerming, kommunikasjon og betalingsløsninger. Kostnader ved lokal produksjon eller lagring av elektrisitet dekkes ikke. Driftskostnader dekkes ikke.

I programkriteriene står det beskrevet hvilke tekniske minimumskrav som stilles til etableringen (blant annet min. kapasitet, type og antall ladepunkter). Det kan søkes om etablering som går utover minimumskravene (høyere kapasitet, flere ladepunkter osv.), men søknaden vil da rangeres ut fra støttebehov delt på minimumskrav til kapasitet.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan støtte opptil 100 prosent av godkjente investeringskostnader. Du søker om det støttebeløpet du trenger for å kunne etablere laderen. 

Kvalifiserte søknader vil rangeres ut fra støttebehov. I to av kategoriene (kategori 1 og 2) vektes det positivt dersom etableringen skjer ved et servicetilbud. Den best rangerte søknaden innvilges støtte. Dersom det er andre søknader innen 25 kilometer kjøreavstand fra denne, vil disse avslås og utelates fra rangeringslisten.  Det vil være konkurranse om midlene, noe som innebærer at ikke alle søkere ikke vil motta støtte.

Hva er fristen, og når er svaret klart?

Søknadsfristen er 23. mai 2022 klokka 12:00. Søknader med mangelfull informasjon vil som hovedregel bli avvist. Estimert saksbehandlingstid er inntil 12 uker. 

Til deg som vil søke støtte til hurtiglading

All informasjon er nå tilgjengelig. Både spørsmål og svar til konkurransen samt ladekartet over kvalifiserende områder er oppdatert.

Søknadsdokumenter

START SØKNADSPROSESS