Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Innsendte spørsmål

Her besvarer vi innsendte spørsmål til utlysingen for forprosjektstøtte tilknyttet landstrøminfrastruktur. Spørsmål må være sendt inn senest 10 dager før søknadsfrist for å bli besvart, og svar legges ut senest 7 dager før søknadsfrist.

Innsendte spørsmål

Er det mulig å søke om forprosjektstøtte til flere havner i en søknad?

Ja, en aktør kan stå som søker for et prosjektkonsortium. Søker vil da være ansvarlig for rapportering overfor Enova, og er den som vil få utbetalt støtten og må fordele den videre til de andre aktørene i prosjektet. Det er viktig at det fremgår av fremdriftsplanen og budsjettet hvilke aktører som skal gjennomføre hvilke aktiviteter og hvor mange timer det er beregnet til å ta samt kostnadene for dette.

Kan man få forprosjektstøtte til å utrede etablering av infrastruktur som ikke er i henhold til landstrømstandarden?

Svaret er ja, i tilfeller hvor et forprosjekt omfatter en havn eller et område hvor det er aktuelt å etablere både infrastruktur i henhold til landstrømstandarden og annen type infrastruktur, og at dette må sees i sammenheng. Majoriteten av forprosjektet må likevel omhandle utredninger tilknyttet etablering av infrastruktur i henhold til landstrømstandarden.

Send inn spørsmål

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om Enovas forprosjektstøtte tilknyttet landstrøminfrastruktur som ikke er besvart på denne siden? Send oss e-post på landstrom@enova.no. Spørsmål av allmenn interesse vil bli besvart på denne siden, slik at informasjonen er tilgjengelig til samme tid for alle potensielle søkere.