Graddagstall

Enova har fått utarbeidet graddagstall for alle norske kommuner for 2019.

Graddagstall er et uttrykk for oppvarmingsbehovet, og kan blant annet benyttes når energibruken skal sammenlignes år for år. 

For mer informasjon om hvordan man kan bruke disse verdiene til temperaturkorrigering av energibruk så kan man lese vedlegg 1 i Enovas Byggstatistikk.

Under finner du graddagsverdier fra forrige år (2019), og graddagsverdier tilbake til 2010.

Nedlastbare dokumenter