Graddagstall

Enova har fått utarbeidet graddagstall for alle norske kommuner for 2019.

Nedlastbare dokumenter