Energiledelse er introdusert og etablert i norsk industri

Energiledelse er et lønnsomt tiltak