Forside av Enova årsrapport

Årsrapport 2016

Her kan du laste ned Enovas årsrapport for 2016. Og se utvalgte høydepunkter fra Enovas aktiviteter og resultater i året som gikk

Publisert 3/3/2017

Last ned årsrapporten

Enovas totale investering i 2016
I 2016 hadde vi gleden av å investere totalt 2,3 milliarder kroner i energi- og klimaprosjekter i næringsliv, offentlig sektor og husholdningene. Vi har vedtatt støtte til 1008 prosjekter i næringslivet og offentlig sektor. 6488 tilskudd har blitt utbetalt til private husholdninger gjennom Enovatilskuddet.
Bilde av adm.dir. Nils Kristian Nakstad
Det er fantastisk å se at næringslivet og andre aktører tar på seg risiko og investerer tungt i prosjekter. Prosjekter som også er bra for samfunnet.

- adm.dir. Nils Kristian Nakstad -

Bilde av adm.dir. Nils Kristian Nakstad
Enovas investeringer i 2016 vil bidra til et energiresultat på 3821 GWh
Enovas totale energiresultat
Enovas bidrag i teknologiprosjekter
Enovas bidrag til effektiv bruk av energi
Enovas bidrag i transportsektor
Adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova om resultatene for 2016, og om den minst like viktige veien framover.

Last ned årsrapporten