Bugården Ishall

Ny bygningsmasse til isflaten i Bugården Ishall. Ishallen skal tilby helårsdrift, noe som stiller spesielle krav til klimaskallet i et sørnorsk kystklima

Prosjekteier

Sandefjord Kommune

Teknologileverandører

 • Menerga AS og Guard Automation

Teknologisk innovasjon

 • Avfukterteknologi med varmegjenvinner og varmepumpe
 • Varmegjenvinning fra eksisterende kuldeanlegg
 • Helautomatiserte tekniske systemer med vekt på effekt- og energioptimalisering
 • Ikke behov for fjernvarme pga lavt energiebehov.
 • Felles driftssentral for Bugården Svømmehall og Bugården Ishall

Kompetanseutvikling

 • Dette konseptet vurderes på sikt å kunne gi idrettsanlegg og kommuner til å realisere attraktive anlegg med driftskostnader å leve med
 • Prosjektet vurderes å få lokal oppmerksomhet samt nasjonalt fortrinnsvis innen bygningsrelaterte og byggetekniske miljøer samt idrettsmiljøer
 • Prosjektet vil gi bedre driftsovervåkning av tekniske systemer i ishall, noe som avlaster driftspersonell

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av den samlede teknologiske løsningen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Det finnes ingen tilsvarende bygg nasjonalt
 • Spredningspotensialet vurderes som høyt innenfor ishaller, og middels innenfor andre idrettshaller
 • I dag finnes det 47 innendørs isflater i Norge, men interessen for ishaller er stor for hele landet og det er forventet et behov for flere haller i tiden som kommer