Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Bugården Ishall

Bugården ishall er resultatet av ca. 30 års planer om en ishall i Bugårdsparken. Helt siden isflaten ble anlagt har det vært et sterkt ønske fra idretten å få et overbygg for å sikre mer stabil iskvalitet og sesongvarighet. Dagens ishall er blitt en god treningshall med ca 200 publikumsplasser i tillegg til sosiale rom som kan disponeres til andre arrangement i tilknytting til de ulike idrettene. Ishallen er konstruert for helsårsis, men varighet av is-sesong vil bli avklart. Treningsarenaer av dette formatet har vanligvis blitt bygd med liten til ingen ventilasjon og isolasjon. I norsk kystklima vil det være avfuktingsbehov, og tradisjonelt sett har løsningen vært å benytte avfuktingsteknologi basert på rotor-prinsippet. Avfuktingskapasiteten er god, men med svært høye driftskostnader. For en treningshall med helårsdrift er det nødvendig med helt andre tekniske og bygningsmessige løsninger for å ha realistisk driftsbudsjett og en framtidsrettet klimaprofil. Eksisterende isflate og kuldetekniske anlegg beholdes, men de valgte løsningene gir en ishall som er meget energieffektiv.

Prosjekteier

SANDEFJORD KOMMUNE