Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

CLog Energi

Tiltak for økt utnyttelse av spillvarme i bygget og levering av spill- og solvarme til FV-nettet for omlegging til lavtemperatur nett. Innovative pilotskala PV-anlegg på fasade og på tak med termisk snøsmelting. Batteri og dynamisk laststyring som erstatning for trafo, elektrifisere dieseldrevne mobile kjøleaggregater og demonstrasjon av virtuell måling og effektutjevning mellom flere trafoer.

Prosjekteier

COOP NORGE SA

et stort lager med parkeringsplass