Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Demonstrasjon av mikronett på Byneset

Dette Pilot-e prosjektet skal realisere et mikronett i et avgrenset område på Byneset i Trondheim. Området blir selvforsynt på fornybar energi med minimerte lokale miljøkonsekvenser. Solceller, vindturbin, hydrogen og batteri vil produsere og lagre nok energi til at området kan være frakoblet det sentrale strømnettet. Mikronettet skal ivareta brannvernutfordringer, leveringssikkerhet (98 %), leveringskvalitet (FOL-standard) og minimere de lokale miljøkonsekvensene. Et vellykket pilotprosjekt vil gjøre et nytt strømprodukt tilgjengelig i markedet, og representerer et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til dyre investeringer i det sentrale distribusjonsnettet og til eksisterende mikronett basert på fossile energikilder.

Prosjekteier

TRØNDERENERGI KRAFT AS