Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Eikeli videregående skole – Plusshus med innovativ energilagring

Eikeli videregående skole er Akershus fylkeskommunes første prosjekt med mål om å redusere klimagassutslipp fra nye byggeprosjekter med 50%. Arbeidet med skolen på Hosle i Bærum ble satt i gang tidlig i 2017. I oktober ble det vedtatt at Eikeli v skole skal være et plusshus og dermed bli en av Norges først plusshus-skoler. FutureBuilt ser på skolen som et forbildeprosjekt på grunn av plusshus målsettingen og implementeringen av fossilfri byggeplass. Plusshus nivå innebærer at bygget tidvis genererer mer energi, spesielt elektrisitet, enn det er behov for. Normalt leveres overskuddsproduksjonen til nettet, og på sikt kan dette bety store effekttopper siden volumet av lokalt produsert elektrisitet forventes å øke. AFK Eiendom FKF ønsker å utrede og implementere en løsning for lokal lagring av elektrisitet på Eikeli v skole som en del av prosjektet. Lokal lagring av elektrisitet vil være av økende betydning for effektutjevning ved høy lokal produksjon. Den vanligste lagringsløsning er Li-ion batterier, og denne har utfordringer knyttet til begrenset ressursgrunnlag, toksisitet og brannhensyn. Litium-ion batterier er foretrukken teknologi for mobile formål, mens for statiske formål, for eksempel bygg, bør alternative løsninger vurderes. Prosjektet har gjennom en innledende kartlegging identifisert et alternativ gjennom saltvannsbatterier. Teknologien er relativt ny og aldri brukt i Norge før. Basert på den innledende kartleggingen er saltvannsbatterier ikke giftige, uproblematiske ved brann og kostnadseffektive i drift. Batteriene har lang levetid. De har relativt lav energitetthet og egner seg derfor ikke til mobile enheter.

Prosjekteier

AFK EIENDOM FKF

Et diagram over et metallprodukt

En stor svart boks

en stor stabel med svarte plastbeholdere

Bilde av en flermannsbolig med solpaneler