Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Energiambisiøs utbygging av Østmarka psykiatriske sykehus

St. Olavs Hospital HF har som del av sin satsing innen psykiatri på Østmarka, bygget nytt Akuttpsykiatribygg. Det er lagt inn energiambisiøse løsninger i prosjektet, der man har forsøækt å kombinere passivhusstandard med de krav som ligger i et psykiatribygg mht pasienthensyn og personsikkerhet. Dette har vært utfordrende på enkelte områder, men krav ihht passivhusstandard er nådd. Se vedlagt prosjektsammendrag - sluttrapport.

Prosjekteier

ST. OLAVS HOSPITAL HF

Varmepumper for gjenvinning av prosesskjøling til laboratoriesenteret. Samlet varmepumpeeffekt er på 180kw. Varmen brukes som oppvarming av ventilasjonsluft. Foto av: Morten Uv.

Varmepumper for gjenvinning av prosesskjøling til laboratoriesenteret. Samlet varmepumpeeffekt er på 180kw. Varmen brukes som oppvarming av ventilasjonsluft. Foto: Morten Uv.