Energieffektiv gjenvinning av næringsstoffer fra limvann på norske fiskefartøyer i Antarktis

Utvikling og installasjon av teknologi for energieffektiv gjenvinning av tørrstoff i limvann fra krillfangst i området rundt Antarktis

Prosjekteier

Aker Biomarine Antarctic AS

Teknologileverandører

 • Ikke bestemt

Teknologisk innovasjon

 • Keramisk membranfiltrering og påfølgende flash-inndamping som oppkonsentrerer verdifulle næringsstoffer fra limvann
 • Økt energieffektivitet og produksjonsutbytte ved å gjenvinne avgassene fra eksisterende tørkeprosess om bord til å drive flash-inndamper
 • Membranteknologi vil fjerne 90 % av vannet før massen mates inn på flash-inndamperen

Kompetanseutvikling

 • Verifisering av ny filtreringsteknologi bidrar til kompetansutvikling internt
 • Erfaringer kan benyttes til å utvikle fremtidig løsning for videreforedling av råstoffet til et proteinprodukt for human konsum

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering i Norge og internasjonalt
 • Første gangs implementering i Norge og internasjonalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjekteier anslår potensiale for at 20-30 % av Norges større fisketrålere kan utnytte filtreringsteknologi for limvann ombord
 • Prosjekteier anslår spredningspotensial på et marked 10 ganger større enn Norge, eller ca 25 anlegg per år
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp