Energieffektiv Kiwi butikk i Romerike

Ny Kiwi butikk i Nes, Akershus med flere tekniske løsninger som skal samkjøres for å drifte butikken, og i tillegg oppnå passivhusstandard

Prosjekteier

NG Kiwi Oslo Akershus AS

Den nye butikken på Auli i Akershus er Norges mest energieffektive.

LED innendørs belysning, utnyttelse av dagslys og Dali lysstyring.

Taket er dekket av solcellepanel. Aerogel felter i yttervegg, LED utendørs belysning.

Teknologileverandører

 • Entreprenør: Panelbygg
 • Kjøleanlegg: Carrier Refrigeration Norway
 • Solcelleanlegg: Sol og Vind AS

Teknologisk innovasjon

 • Passivhusnivå støttet av Enova
 • Kombinasjon og samkjøring av tekniske løsninger, som bygningsintegrerte solceller, aerogel panel og lysstyring, LED belysning innen- og utendørs
 • Maksimal utnyttelse av spillvarme fra kuldeanlegg og borehull/varmepumpe til vannbårent varmesystem. Varmepumpe/borehull benyttes også til kjøling og til å gi et lavere energiforbruk på kuldeanlegget

Kompetanseutvikling

 • Relevante høyskolemiljøer vil bli kontaktet med tilbud om å kunne bruke måledata til analyser
 • Bygget har et betydelig antall målinger som vil bli benyttet til analyser for å få erfaring med samkjøring av de tekniske løsningene

Realisert spredning av teknologi

 • Kiwi Auli har vært en inspirasjonskilde for nye prosjekter i NorgesGruppen (under realisering og planlegging) og har bidratt til å heve ambisjonsnivået i de nye prosjektene.
 • Viderefører enkeltteknologier med både samme og nye leverandører for å teste ulike produsenter og få erfaring med andre leverandører

Videre utvikling og videre spredning

 • Kiwi har allerede realisert en ny miljøbutikk der deler av de tekniske løsningene er videreført/videreutviklet. Ytterligere 2 butikker er under planlegging og realisering.
 • Kiwi vurderer om flere av de tekniske løsningene skal inngå i Kiwi sin tekniske standard, noe som både vil kunne få konsekvenser for eksisterende butikker og nye butikkprosjekter. I forbindelse med revisjon av Kiwi sin malbutikk ble også miljø tillagt større vekt enn tidligere, og et av konseptene som vil videreføre enkelte av teknologiene fra Kiwi Auli
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og -produksjon, samt reduserte utslipp av klimagasser