Energieffektivt administrasjonsbygg, "Haakonsvern" i Bergen

Oppføring av nullenergi kontorbygg, "Haakonsvern," i Bergen (etter SINTEF ZEB's krav) gjennom optimalisering av tekniske løsninger

Prosjekteier

Forsvarsbygg (OSLO)

Solcellepanelene ferdig montert. Foto: Arild Lunde.

Solcellepanel under montasje. Foto: Åsmund Sjursen.

Fugleskremsel. Foto: Thorleif Sjursen.

Teknologileverandører

 • Veidekke Entreprenør
 • Forsvarsbygg
 • Multiconsult AS og LINK arkitektur AS
 • SINTEF/NTNU

Teknologisk innovasjon

 • Et unikt samspill mellom beste tilgjengelige passive tiltak i kombinasjon med optimaliserte tekniske løsninger og egenproduksjon av energi (f.eks. byggets orientering, solskjerming, solcelleanlegg) sørger for et levert energi-tall ned mot 16 kWh/m2

Kompetanseutvikling

 • Bygget er oppført etter planlagte ambisjoner. Dersom drift av bygget er i henhold til planlagte ambisjoner vil det informeres om prosjektet lokalt og nasjonalt.
 • Bygget leveres med to års energigaranti
 • SINTEF ZEB har bidratt med utvikling av forprosjektet og bidrar i fortsettelsen inn mot entreprenørene

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av dette helhetlige samspillet i Norge
 • Det vil bli gitt ut publikasjoner om bygget

Videre utvikling og videre spredning

 • Dersom energimål oppnås, kan løsningene bidra med premisser til nye byggforskrifter
 • Prosjektet kan være mal for andre prosjekter i Forsvarsbygg og andre som måtte være interessert
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og -produksjon, samt reduserte utslipp av klimagasser