Felles Energisentral - Risenga idrettspark

Prosjektet omfatter etablering av en ny, felles energisentral for syv idrettsbygg og idrettsanlegg på Risenga i Asker kommune. Målsetning til prosjektet er å optimalisere energiflyten mellom idrettsanleggene i et samordnet system for effekt- og energistyring. Anleggene som skal kobles på er Risenga ishall, uteisbanen, kunstgressbanen, Askerhallen, Leikvollhallen, Leikvoll C, Risenga svømmehall.

Prosjekteier

Asker kommune

Teknologileverandører

 • Asker kommune
 • Backe Stor-Oslo AS
 • Therma AS
 • AndXor
 • Norconsult AS
 • NTNU SIAT
 • Thermoconsult AS

Teknologisk innovasjon

 • Samordnet automasjon- og driftskontrollsystem for Risenga idrettspark
 • Energibesparelse på opp mot 5 millioner kWh
 • Høy utnyttelsegrad av overskuddsvarme fra kunstisflater
 • Effektreduksjon på ca. 1MW ved eliminering av bruk av el-kjel

Kompetanseutvikling

 • SIAT skal tilrettelegge for studentoppgaver knyttet til prosjektet
 • Informasjon om og kunnskap fra prosjektet skal bli formidlet i gjennom både nasjonale og internasjonale kanaler
 • Kommunen har initiert en satsing på økt kompetanse innad i driftsstaben tilknyttet anlegget og de tilknyttede bygningene

Realisert spredning av teknologi

 • Løsningen er høyst relevant for flere anlegg, idrettsparker og andre områder egnet for termisk og elektrisk energiutveksling mellom byggene
 • Prosjektet er relevant også globalt, behov for effektreduksjon og energieffektivisering er internasjonalt.

Videre utvikling og videre spredning

 • Med dedikert driftspersonell, studentoppgaver og forskning, videre utbygging med for eksempel solceller for ytterligere redusert effektbehov og energibruk skal løsningen være i stadig forbedring.
 • I alle områder med spillvarme/overskuddsvarme kan denne løsningen tas i bruk