Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Felles Energisentral - Risenga idrettspark

Prosjektet omfatter etablering av en ny felles energisentral for syv idrettsbygg og idrettsanlegg på Risenga i Asker kommune. Målsetning til prosjektet har vært å optimalisere energiflyten mellom idrettsanleggene i et samordnet system for effekt- og energistyring. Anleggene som er koblet på er Risenga ishall, uteisbanen, kunstgressbanen, Leikvollhallen, Leikvoll C, Risenga svømmehall. Askerhallen er planlagt koblet på Felles Energisentral innen få år, når driften til felles energisentral har stabilitert seg og det gamle kuldeanlegget til Askerhallen må skfites.

Prosjekteier

ASKER KOMMUNE

En stor fabrikk med rør og maskiner

En bygning med snø på bakken

et stort metallrør i en fabrikk

et rom med rør og utstyr

en maskin på en fabrikk

En gruppe mennesker på en fabrikk

en gruppe vifter på en metallstruktur

en maskin på en fabrikk

et rom med maskiner og rør

en bygning under oppføring med kran

et rom med rør