Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Felles energisystem for Nidarvoll Skole, flerbrukshall og rehabiliteringssenter

På Nidarvoll skal det bygges ny skole, ny idrettshall og nytt rehabiliteringssenter. Energi-, effekt- og klimaambisjon er tenkt hevet betraktelig med en ny systemløsning som både optimaliserer energibruk i hvert enkelt bygg og utveksler energi mellom dem. Kjernen i energiløsningen er en felles energisentral som kobles opp mot et termisk batteri (akkumulatortanker), fjernvarmenett og solceller på alle takflater. Det etableres et dedikert nærvarmenett mellom de tre byggene som reguleres av energisentralen. Systemløsningen baserer seg i all hovedsak på eksisterende komponenter satt sammen på en ny måte. Videre skal energisentralen designes slik at andre nybygg på Nidarvoll kan koble seg på når området utvikles i årene fremover.

Prosjekteier

TRONDHEIM KOMMUNE