Flesberg skole 2019

Ny framtidsrettet 1-10 skole med kapasitet på 420 elever, inkludert flerbrukshall og svømmehall i tilknytning til skolen. Passivhusnivå med fokus på lavt reelt energibruk i drift

Prosjekteier

Flesberg Kommune

Teknologileverandører

  • Asplan Viak

Teknologisk innovasjon

  • Forenkling i lokal kjøling, temp kjølekretsen nær romtemperatur, i praksis selvregulerende, få styringsenheter.
  • Brønnparken er designet til å levere tilstrekkelig kjøling uten bruk av kjølemaskin
  • Helhetlig fordeling av varme mellom skole, idrettshaller og svømmehall.
  • Svømmebasseng som varmeakkumulator for effektutjevning i bygg

Kompetanseutvikling

  • Den sentrale plasseringen og planlagt dokumentasjon av løsningen vil bidra til læring i hele landet
  • Prosjektet vil bidra til kunnskapsheving spesielt innen det profesjonelle marked av arkitekter, rådgivere, leverandører og entreprenører samtidig som det er en god demonstrasjon for fremtidige byggherrer/utviklere

Realisert spredning av teknologi

  • Andre implementering av teknologiløsningen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Ved vellykket implementering er det forventet stort spredningspotensial for bruk i en rekke bygg-kategorier som næring, kontor og bolig
  • Gjennom demonstrasjon forventes økt volum og på sikt redusert kostnadsnivå