Flesberg skole 2019

Ny framtidsrettet 1-10 skole med kapasitet på 420 elever, inkludert flerbrukshall og svømmehall i tilknytning til skolen. Passivhusnivå med fokus på lavt reelt energibruk i drift og innovative løsninger.

Prosjekteier

Flesberg Kommune

Teknologileverandører

 • Backe Stor-Oslo
 • Kongsberg kommunale eiendom KF
 • WSP Norge
 • Asplan Viak
 • ENWA
 • Dantherm
 • Menerga
 • Winns
 • Windowmaster
 • Saas

Teknologisk innovasjon

 • Svømmebasseng som varmeakkumulator for effektutjevning
 • Reduksjon av spisslast for tappevann ved å forvarme varmtvann fra bassengvannet
 • Energien fra gråvann benyttes til forvarming av tappevann via gråvannsgjenvinner
 • Hybrid ventilasjon
 • Naturlig ventilert sentralrom utnytter termisk drivkraft i bygget

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet vil bidra til kunnskapsheving spesielt innen det profesjonelle marked av arkitekter, rådgivere, leverandører og entreprenører samtidig som det er en god demonstrasjon for fremtidige byggherrer/utviklere
 • Første prosjekt etter 2521 konseptet med hovedfokus på rasjonell bygging og drift. Færre ansatte og energieffektiv renseprosess og varmegjenvinning
 • En av de første svømmehallene etter den nye opplæringsreformen om svømming

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering av isvann til avfukting av svømmehall
 • Første som kombinerer skole, idrettshall og svømmehall
 • Kombinasjon av en rekke tiltak

Videre utvikling og videre spredning

 • Erfaringen fra dette prosjektet tas med videre til andre svømmehallprosjekter som Manglerud Bad og svømmehall på Bamble ungdomsskole
 • Kompetanseutvikling hos byggherre, rådgiver, entreprenør og leverandører
 • Ved vellykket implementering er det forventet stort spredningspotensial for bruk i en rekke lignende prosjekter
 • Gjennom demonstrasjon forventes økt volum og på sikt redusert kostnadsnivå