Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

GeoTermos, Fjell2020

Gjennom «Geotermos-prosjektet» ønsker Drammen Eiendom KF (DEKF) å virkeliggjøre sesonglagring av solenergi. Geotermos er et nytt steg i DEKFs miljøsatsing. DEKF har kompetanse som sikrer betydelig gjennomføringsevne, inkludert bruk av sol og energibrønner. GeoTermos vil også være en viktig test-prosjekt og del av RockStore, et forholdsvis stort FoU-prosjekt finansiert delvis av Norges forskningsråd. Aktører som NTNU / SINTEF, CMR, Enova, NVE, Asplan Viak og andre vil kunne bidra med, og også hente ut kunnskap fra GeoTermos-prosjektet. GeoTermos består først og fremst av et varmelager i fjell bestående av i alt 100 brønner, hver med dybde på ca. 50 meter. Tilførsel av energi vil skje direkte fra solfangere (150 m2) og solceller montert på tak (900 m2) og i fasade (100 m2). Solcellene vil levere strøm til en CO2-varmepumpe. Samlet sett er det kapasitet til å lade GeoTermos med 7-800 000 kWh/år, og det forventes å levere tilbake ca. 350 000 kWh/år i form av varme på ulike temperaturnivåer. GeoTermos vil også kunne levere effekt fra 80 kW (grunnlast) til om lag 300 kW i korte perioder (spisslast). Denne systemløsningen innebærer dermed en rekke tilleggs elementer, og økt teknisk kompleksitet sammenlignet med referanseløsningen, dvs. energibrønner/varmepumpe. GeoTermos består av mange komponenter som skal styres som funksjon av temperaturnivåer, effekt, tilgjengelighet og på sikt også markedsforhold som f.eks. økte effekttariffer. En hovedutfordring, med tilhørende risiko, er å utforme lageret, og styre dette både under lading og uttak, slik at varmelekkasjen til omgivelsene blir lavest mulig. DEKF har selv utviklet et fagmiljø som bl.a. på Frydenberg skole allerede har vist evne til å håndtere slike utfordringer. Styringen av systemet er også en viktig del av innovasjonen anlegget representerer. GeoTermos-prinsippet er arealeffektivt, (960 m2 bakkeareal), og vil kunne være aktuell for en lang rekke utbyggingsprosjekter i byer og tettsteder.

Prosjekteier

DRAMMEN EIENDOM KF

Diagram over et solenergisystem