Gjenbruk

Ny teknologi for å erstatte tradisjonell inndamping/forbrenning med moderne membranteknologi i behandling av prosessvann fra vask av maling-produksjonsutstyr

Prosjekteier

Jotun AS

Teknologileverandører

  • DUE MILJØ

Teknologisk innovasjon

  • Bærekraftig membranteknologi

Kompetanseutvikling

  • Pilotprosjekt som vil bli videreført til et DEMO prosjekt dersom gjennomføring er vellykket

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologien i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Det er et betydelig spredningspotensiale. Internt i bedriften er det 36 ulike fabrikker som kan ta i bruk teknologien