Glavatech Front - Fasadesystem for et sprekt og energieffektivt hus

Glavatech Front er et system, basert på et luftet fasadeelement med ferdig ytterfasade, for etterisolering av eldre boliger. Systemet innbefatter løsninger for tak, vinduer og dører samt balansert ventilasjon. Glavatech Front har vært utviklet siden mars 2017 og første fullskala pilot bolig stod ferdig i juni 2017. Private boliger utgjør 67 % av eksisterende bygningsmasse, der 64 % av energiforbruket går med til romoppvarming. Etterisolering og oppgradering av eldre boliger er et viktig område for å kunne realisere lavutslippssamfunnet. Prosjektet vil endre den tradisjonelle måten vi i dag etterisolere gamle hus på. Det finnes per i dag ingen industrialiserte løsninger for energioppgradering av eldre boliger, det foretas hovedsakelig av en lokal byggmester. Konvensjonell/standard teknologi for et slikt prosjekt vil være og rive eksisterende kledning, kontrollere bakenforliggende konstruksjon, lekte ut for ekstra isolasjon, etterisolere, montere vindsperre og deretter montere ny ytterfasade (som regel trepanel som til slutt males). Det er anslått at systemet vil redusere byggetiden fra dagens teknologi med over 50 %. Systemet skal testes på 10 utvalgte norske hus i et pilotprosjekt hvor tilpasninger av systemet til ulike hustyper og geografiske forhold står i fokus. Prosjektets mål er å teste produktsystemet i markedet mot private huseiere for derigjennom å høste nyttig læring før endelig forretningsmodell velges og produkt systemet lanseres.

Prosjekteier

Bolig Enøk AS

Teknologileverandører

 • Ole-Jacob Huuse
 • Christer Kemi
 • Helge Aschjem

Teknologisk innovasjon

 • Industriell fremtatt fasadeelement bestående av isolasjon, lufting og ferdig ytterkledning for helhetlig oppgradering av boliger. Del av system som innbefatter vinduer, hjørneprofiler og startprofil.
 • Forretningsmodell for industrialisert byggeprosses ved helhetlig oppgradering av boliger som inkluderer hele verdikjeden.

Kompetanseutvikling

 • Byggesystemets nødvendige tilpasningsevne til ulike hustyper
 • Viktige lærepunkter for en god kundeopplevelse
 • Leveranselogistikk, byggeplasslogistikk

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet er førstegangs implementering av teknologien i Norge og globalt i større skala (10 boliger).

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien videreutvikles igjennom dette prosjektet ved å tilpasses ulike hustyper samt læring om alle omkringliggende prosesser. Videreutvikling av byggesystemet er allerede igangsatt ved å bruke samme produktplattform til et fasadesystem for heldekkende fasader til alle typer bygg.
 • Konkret plan om oppskalering til 100 piloter.