Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Glavatech Front - Fasadesystem for et sprekt og energieffektivt hus

Glavatech Front er et system, basert på et luftet fasadeelement med ferdig ytterfasade, for etterisolering av eldre boliger. Systemet innbefatter løsninger for tak, vinduer og dører samt balansert ventilasjon. Glavatech Front har vært utviklet siden mars 2017 og første fullskala pilot bolig stod ferdig i juni 2018. Private boliger utgjør 67 % av eksisterende bygningsmasse, der 64 % av energiforbruket går med til romoppvarming. Etterisolering og oppgradering av eldre boliger er et viktig område for å kunne realisere lavutslippssamfunnet. Prosjektet vil endre den tradisjonelle måten vi i dag etterisolere gamle hus på. Det finnes per i dag ingen industrialiserte løsninger for energioppgradering av eldre boliger, det foretas hovedsakelig av en lokal byggmester. Konvensjonell/standard teknologi for et slikt prosjekt vil være og rive eksisterende kledning, kontrollere bakenforliggende konstruksjon, lekte ut for ekstra isolasjon, etterisolere, montere vindsperre og deretter montere ny ytterfasade (som regel trepanel som til slutt males). Det er anslått at systemet vil redusere byggetiden fra dagens teknologi med over 50 %. Systemet skal testes på 8 utvalgte norske hus i et pilotprosjekt hvor tilpasninger av systemet til ulike hustyper og geografiske forhold står i fokus. Prosjektets mål er å teste produktsystemet i markedet mot private huseiere for derigjennom å høste nyttig læring før endelig forretningsmodell velges og produkt systemet lanseres.

Prosjekteier

REFORM FASADE AS

en gul og svart gjenstand på en grå overflate festet til vegg

et hjørne av en bygning med trapp påsiden

et hus med plen og et tre