Gorines Klimaeffekt prosjekt

Gorines skal samlokalisere sine tre produksjonsanlegg i et nytt og fremtidsrettet produksjonsanlegg på Kjerlingland i Lillesand kommune. Gorines vil skape et anlegg som er helt unikt med hensyn til klimaeffekter, og har som mål å ta i bruk de mest optimale, innovative energi- og klimaløsninger som er mulig å ta i bruk. Bakgrunnen for Gorines valg, som er grunnlag for denne søknaden, er at de som mellomstor produsent ønsker å ta del i, og sitte i førersetet i, overgangen til et mer miljøvennlig samfunn. Gorines ønsker å kombinere bruken av innovative teknologiske løsninger på en måte som enda ikke er kommersialisert, og er krevende økonomisk og teknologisk. Anbefalingene fra konseptutredningen og den påfølgende prosessen og samarbeidet med utførende entreprenører mener at dette prosjektet vesentlig forbedrer energi- og klimaytelse sammenlignet med eksisterende løsninger.

Prosjekteier

Gorines AS

Teknologileverandører

 • FoodTech as
 • Entelios
 • OneCo
 • Universitetet i Agder
 • Ventec Agder
 • Vavik og Tønnessen as
 • Mandal Kjøleservice as
 • Holbæk Rør as
 • Multiconsult
 • Alternativ Energi
 • KRNCoaching

Teknologisk innovasjon

 • Innovativ infrastruktur for energi- og effektbehov og lagring
 • Nytt totalt styringssystem for optimal effekt- og energistyring
 • Brukte Nissan Leaf batterier for lagring av solstrøm til bruk i produksjonen

Kompetanseutvikling

 • Integreringskompetanse
 • Økt kompetanse på produksjon optimalt mot effekt og energi
 • Sammensetning av total energi- og effektstyring

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet, slik sammensettingen av teknologier og løsninger, er en 1. gangs implementering i Norge. Spredning til tilsvaende virksomheter kan forventes. Involverte parter kan ta sin teknologi også inn i andre typer prosjekter.

Videre utvikling og videre spredning

 • Løsningen er en innovativ løsning som er helt ny basert på sammensettingen av løsninger. Gorines ser videre utviklingsmuligheter med flere energiskapere og styring av disse. Utvider NVE sin øvre grense for leveranse av egenprodusert strøm vil egenproduksjonen kunne økes betydelig. Flere av de teknologier som ikke er tatt med i denne fasen har sin begrunnelse i begrensningen som NVE har satt.