Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Green Urban Living - Nordre gate 20-22

I Nordre gate 20-22 er fremtidens boligbygg bygget. Blokkene består av næringslokaler i 1. etasje og boliger i resterende bygningsmasse. Boligblokkene har en helhetlig grønn profil, og i tillegg til de Enova-omsøkte tiltakene i de tekniske systemene er det gjennomført en rekke tiltak som bruk av massivtre, lavkarbon betong, stor andel trefasader og overvannshåndtering på tak. I de tekniske systemene er det valgt fornybare og innovative løsninger med mål om å redusere blokkenes energibehov og øke lokal energiproduksjon. Løsningene valgt i dette prosjektet er et kombinasjonssystem bestående av geobrønner som forsyner byggenes ventilasjonsanlegg med grunnvarme, og gråvannsgjenvinning som forsyner blokkene med varme til forvarming av tappevann. Det er etablert en felles energisentral som knytter det hele sammen, og som utnytter overskuddsvarmen fra næringslokalene sitt kjøleanlegg til forvarming av ventilasjonsluft og tappevann for boligene. I tillegg er det installert LED-belysning med tilstedeværelse- og dagslysstyring, energimåling med detaljerte målinger og energiovervåking, og sentral driftskontroll. Sammenlignet med et tradisjonelt TEK10-bygg har løsningene i de tekniske systemene bidratt til at boligblokkenes energibehov er redusert fra 95 kWh/m2 til 89,3 kWh/m2 for boligdelen, og fra 179,9 kWh/m2 til 130,8 kWh/m2 for næringsdelen. Sammenlignet med forhåndssatte mål fra søknadstidspunktet er oppnådd energireduksjon noe lavere enn estimert, men egenproduksjonen er høyere. Samlet energiresultatet er bedre enn anslått i søknaden.

Prosjekteier

NORDRE GATE UTVIKLING AS