Gullhaug torg 2A

Gullhaug torg blir et kombinasjonsbygg som vil inneholde næring, kontor og bolig. Bygget har nær nullenergi-ambisjoner, samtidig som det skal levere et godt inneklima.

Prosjekteier

Avantor Gullhaug Torg 2A AS

Illustrasjonsbilde av Gullhaug - Snøhetta

Teknologileverandører

 • Snøhetta
 • Skanska Norge AS
 • Erichsen & Horgen

Teknologisk innovasjon

 • "Triple-Zero"-ambisjon, dvs. fornybar energiproduksjon som overgår energibehovet til ventilasjon, oppvarming og kjøling
 • Naturlig ventilasjon i kontorarealene og hybridventilasjon i næringslokalene og boligene
 • Bygget oppføres etter LowEx-prinsipper
 • Termisk masse i bygget skal utjevne effektbehovet

Kompetanseutvikling

 • Mange av løsningene som benyttes har potensielt høy gjenbruksverdi i andre byggprosjekter
 • Prosjektet implementerer løsninger fra to forskningsprosjekter som noen av samarbeidspartnerene er involverte i

Realisert spredning av teknologi

 • Flere av de tekniske løsningene som presenteres blir implementert for første gang i Norge. Dette gjelder bl. a. bruksområdene for ventilasjonsløsningene og det akustiske konseptet for utnyttelse av byggets termiske masse

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjektet har et høyt ambisjonsnivå og prøver ut nye prinsipper i norsk sammenheng og vil derfor være interessant for flere fagmiljøer.
 • Prosjektet vil bidra til å heve kunnskapsnivået om kontorbygg i proffmarkedet