Hydrogendrevne lastebiler og hydrogenproduksjon hos ASKO Midt-Norge

Installasjon av solcelleanlegg og hydrogenproduksjonsanlegg, samt investering i fire hydrogendrevne distribusjonsbiler på Tiller i Trondheim

Prosjekteier

Asko Midt-Norge AS

Foto: Asko

Teknologileverandører

 • NEL
 • FUSEN
 • Scania
 • SINTEF
 • Hydrogenics

Teknologisk innovasjon

 • Hydrogendrevne lastebiler til distribusjon
 • Helhetsløsning med produksjon av solstrøm til bruk i produksjonsanlegg for hydrogen

Kompetanseutvikling

 • Økt kompetanse for bruk av hydrogenlastebiler til distribusjon
 • Resultatene fra testingen vil brukes til å analysere om slik teknologi bør spres til andre ASKO-selskaper
 • Resultatdeling til andre selskaper/organisasjoner
 • Tett dialog med hydrogenmiljøet ved SINTEF

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for spredning av hydrogenteknologi nasjonalt og internasjonalt
 • Potensiale for større innfasing i ASKO sin flåte
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp