Introduksjon av energi- og klimavennlig teknologi på boligbygg utenfor sentrale strøk

I forbindelse med boligutbygging på Osundet i Øygarden skal det introduseres en rekke nye teknologier som skal sørge for energi- og klimavennlig oppvarming og kjøling av leilighetene og smart styring av forbruk som både gir redusert energibehov, klimagassutslipp og mindre behov for utbygging av strømnettet

Prosjekteier

Heldal Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Heldal Eiendom
 • En til En Arkitekter AS
 • BI Elektro
 • Eaton ELECTRIC AS
 • FBT Ventilasjon
 • BKK Varme
 • Entreprenør Magne Heldal AS
 • AOG – Anders O. Grevstad AS

Teknologisk innovasjon

 • Batteri og automatikk som styrer forbruk basert på signaler om strømbehov, værdata og strømpriser
 • Vann-til-vann varmepumpe som benytter bergvarme til romoppvarming og tappevann
 • Varmepumpe med energibrønn for kjøling av bygg ved overtemperatur

Kompetanseutvikling

 • Formålet er å bygge kunnskap om hvordan energi- og klimavennlig teknologi kan introduseres innenfor kommersielt attraktive betingelser også for konsentrerte boligutbygginger utenfor sentrale strøk i et prissegment rundt 40 000kr kvm.

Realisert spredning av teknologi

 • Teknologien har hittil først og fremst vært tilrettelagt for næringsbygg og eneboliger. Vi er ikke kjent med at teknologien har spredning utover 1. gangs implementering på sammenlignbare prosjekter og prissegment

Videre utvikling og videre spredning

 • Vi har et ambisiøst og uttalt ønske om å gå foran og drive bransjen i en mer energi- og klimavennlig retning og vurderer dette prosjektet som et springbrett for vår videre satsing, som både kan omhandle boligutbygginger i ulike størrelser, prisklasser og geografiske områder.