Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Introduksjon av energi- og klimavennlig teknologi på boligbygg utenfor sentrale strøk

På Osundet i Øygarden er det demonstrert en rekke nye teknologier i et boligfelt. Disse skal sørge for energi- og klimavennlig oppvarming og kjøling av leilighetene og smart styring av forbruk som både gir redusert energibehov, klimagassutslipp og mindre behov for utbygging av strømnettet.

Prosjekteier

HELDAL EIENDOM AS

et vindu med utsikt mot vann og skog

Et nærbilde av et rør-system

En byggeplass med stillas

en bygning under oppføring med stillas

en bygning under oppføring med stillas

En bygning under oppføring med blå himmel

En bygning under oppføring fra innsiden

En bygning under oppføring med blå himmel

et rom med tak og vindu under oppføring

Innsiden av en bygning under oppføring

en bygning under oppføring med stillas og noen få biler

en gruppe rør og slanger på en treflate