Isfjord Radio - Fullskala innovativ energi- og klimateknologi

Energiforsyningen ved Isfjord radio er et off-grid system som bruker ca. 190 000 liter diesel i året. For å redusere dieselforbruket planlegges det å etablere et hybrid mikronett basert på solceller, vindkraft og energilagring i batteri og termisk lager. Tiltakene på produksjons- og lagersiden kombineres med diverse ENØK-tiltak på bygningsmassen. I tillegg etableres et osmoseanlegg for avsalting av sjøvann som baseres på likestrøm fra solcellene. Målsetningen er at dieselforbruket ved stasjonen reduseres til ca. 1/3 av dagens forbruk

Prosjekteier

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS

Teknologileverandører

  • Multiconsult
  • Glava

Teknologisk innovasjon

  • Helheten i energisystemet og styringen av dette representerer innovasjonsarbeid
  • Utredningsmetoden er ny

Kompetanseutvikling

  • Erfaringer fra Isfjord Radio vil være svært viktig kompetanse og erfaring for utbyggingen av nytt energisystem i Longyearbyen

Realisert spredning av teknologi

  • Kombinasjonen av solceller, deiselgenerator, energilagring og vindkraft skal være første gangs implementering på Svalbard

Videre utvikling og videre spredning

  • For andre isolerte kraftnett i arktiske strøk som for eksempel Barentsburg, Ny Ålesund, Pyramiden, Bjørnøya og Jan Mayen vil et vellykket prosjekt på Isfjord Radio kunne medføre at det blir enklere å ta denne teknologien i bruk på disse stedene.
  • Metoden og teknologien som er tenkt brukt på Isfjord Radio er også svært relevant for de mange øysamfunnene langs med norskekysten. Det gjelder også for øysamfunn som er tilknyttet kraftnettet, da det i mange tilfeller kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å benytte seg av samme teknologi som på Isfjord Radio fremfor å erstatte en kostbar sjøkabel.