Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Isfjord Radio - Fullskala innovativ energi- og klimateknologi

Energiforsyningen ved Isfjord radio er et off-grid system som bruker ca. 190 000 liter diesel i året. For å redusere dieselforbruket skal det etableres et hybrid mikronett basert på solceller, vindkraft og energilagring i batteri og termisk lager. Tiltakene på produksjons- og lagersiden kombineres med diverse ENØK-tiltak på bygningsmassen. I tillegg etableres et osmoseanlegg for avsalting av sjøvann som baseres på likestrøm fra solcellene. Målsetningen er at dieselforbruket ved stasjonen reduseres til ca. 1/3 av dagens forbruk

Prosjekteier

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Flere bygninger på en øy