Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Konseptutredning Teknobyen

Søker er KLP Eiendom Trondheim AS. Prosjektet skal ha særskilt fokus på redusert energibruk, redusert nivå toppeffekt og redusert klimaavtrykk gjennom å se på det mulighetsrom som ligger i samspillet mellom bygg innenfor området Teknobyen i Trondheim. Teknobyen ligger ved hovedferdselsåren Elgeseter gate sydover fra Trondheim sentrum tett på aksen mellom NTNU sitt kjerneområde på Gløshaugen og St. Olavs hospital. Problemstillingen i Teknobyen er å ta eksisterende bygg inn i en ny fremtid hvor krav til energieffektivitet spesielt og ressurseffektivitet generelt presser krav og forventninger ned mot 0-nivå. Ved å se mulighetsrommet i flere bygg under ett, er utfordringen å avdekke handlingsrom gjennom tekniske og organisatoriske grep. Det er en særskilt utfordring i å vurdere i hvilken grad moderne bygg kan kobles sammen med eldre bygg med vernehensyn når deler av bygningsmassen planlegges for videre utvikling. Hovedaktiviteter er: • Datadrift (energitjeneste, nytt tjenestetilbud) • Samdrift (felles strategi drift og utvikling, varmesentral mm.) • Teknostall (påbygg med vernehensyn) • Teknologi ( Ny Teknostall er en sentral driver for hele prosjektet, gir mulighet for utvikling av fellesløsninger og er den mest sannsynlige arena for oppfølgingsaktiviteter med relevans for Enova sine programmer.

Prosjekteier