Lavenergisykehus i Ullensaker

Bygging av ambisiøst lavenergisykehus i Ullensaker, for utleie til LHL og interkommunalt helsehus, med energimerke A

Prosjekteier

Gardermoen Campus Utvikling AS

Fasade. Foto: Gardermoen Campus Utvikling AS.

Her bygges Norges grønneste sykehus.

Teknologileverandører

 • Aspelin Ramm Eiendom AS, v/ Gardermoen Campus Utvikling AS
 • HENT AS
 • Gunnar Karlsen AS, Ingeniør Oddbjørn Hagen AS

Teknologisk innovasjon

 • Sum av flere tekniske løsninger; Detaljert, samkjørt romstyringslogikk
 • Fasadeinndelte ventilasjonsanlegg, energieffektive kryssvarmevekslere med separerte luftstrømmer
 • Lavtemperatur varme og "høytemperatur" kjøling, et-rørs system for varme og kjøling
 • Direktekjølt, energieffektivt sykehusutstyr

Kompetanseutvikling

 • Forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming
 • Årlige resultater i Aspelin Ramm sine prosjekter utgis i en miljørapport
 • Informasjonsspredning gjennom konferanser, seminarer og befaringer
 • Samarbeid med Sintef Energi i Interact prosjektet
 • Konsulenter omtaler prosjektet i sine fagmiljøer

Realisert spredning av teknologi

 • Løsningene er ukjent i sammenheng med bygging av sykehus i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Aktuelt for bransjen, men det antas interesse også utover egen bransje
 • Prosjektet vil få stor mediedekning rundt detaljprosjektering, rekrutering av øvrige leietakere, og i utbyggingsfasen
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og -produksjon, samt reduserte utslipp av klimagasser