Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Longyearbyen Energiverk - Batteripark

I prosjektet tester Longyearbyen Lokalstyre ut en nedskalert batteribank koblet opp i kraftsystemet i Longyearbyen. Batterilageret tilknyttes Longyear energiverk. Intensjonen er å demonstrere effekten av batterilagring og bruke systemet som et effektstabiliserende tiltak. Batteriet inngår som en komponent i dagens energisystem, men vil også på sikt spille en viktig rolle om systemet utvides med termisk akkumulator, solstrømanlegg og ny energisentral. Overordnet målsetning er å styrke forsyningssikkerheten av elektrisk og termisk energi og på denne måten redusere miljøutslippene.

Prosjekteier

SVALBARD ENERGI AS