Lørenskog vinterpark

Innendørs vinterhall for alpint og langrenn med ambisjon om gjenvinning av all kjølevarme ved hjelp av godt isolert bygningskropp, energieffektiv ventilasjon og innovativ snøproduksjon

Prosjekteier

Lørenskog Vinterpark AS

Teknologileverandører

 • Lørenskog Vinterpark
 • Halvorsen & Reine AS
 • AJL, Betonmast,
 • Lørenskog Vinterpark
 • Halvorsen & Reine AS
 • AJL, Betonmast,

Teknologisk innovasjon

 • Overskuddsvarme fra kjøleanlegg gjenbrukes i varm sone i vinterhallbygget, og sannsynligvis i nærliggende bygg eller på fjernvarmenettet i framtiden
 • Høyeffektiv sorpsjonsvarmegjenvinner for ventilasjonsaggregat
 • Overskuddsvarme fra kjøleanlegg gjenbrukes i varm sone i vinterhallbygget, og sannsynligvis i nærliggende bygg eller på fjernvarmenettet i framtiden
 • Høyeffektiv sorpsjonsvarmegjenvinner for ventilasjonsaggregat

Kompetanseutvikling

 • Prosjekteier vil informere alle interesserte aktører om byggets energitiltak
 • Som Norges første innendørs skihall forventes prosjektet å få stor oppmerksomhet lokalt og nasjonalt
 • Prosjekteier vil informere alle interesserte aktører om byggets energitiltak
 • Som Norges første innendørs skihall forventes prosjektet å få stor oppmerksomhet lokalt og nasjonalt

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Første implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale for spredning av teknologi til lignende bygg og andre byggkategorier
 • Overførbart til andre byggkategorier som ishaller og andre idrettshaller
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp
 • Stort potensiale for spredning av teknologi til lignende bygg og andre byggkategorier
 • Overførbart til andre byggkategorier som ishaller og andre idrettshaller
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp