Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Lørenveien 65

Parallell (Lørenveien 65) er det andre byggeprosjektet i Norge hvor Deep Green Cooling konseptet skal tas i bruk. Løsningskonseptet går i korthet ut på å etablere et termisk lager i grunnen. Kjøleenergi fra det naturlige temperaturnivået i dette lageret benyttes til kjøling av bygget via en sval «isvanns»krets gjennom sommerhalvåret. Lading av reservoaret foregår vinterstid ved å ta kjøleenergi fra uteluft før denne tilføres bygget. Ventilasjonslufta får via dette samtidig en forvarming. I konseptet inngår også en varmeveksling mellom isvannkrets og ventilasjonsluft når utetemperaturen er tilstrekkelig lav. På samme måte som for ladingen beskrevet over, vil denne vekslerprosessen samtidig bidra til forvarming av ventilasjonslufta. Løsningen kjennetegnes ved at det ikke installeres kjølemaskin/varmepumpe i kretsen. Dette i motsetning til mer tradisjonelle geobaserte løsninger som det etter hvert finnes en del av også i Norge. Videre dimensjoneres temperaturnivået for isvannkretsen relativt høyt, slik at denne er nær komforttemperatur. Kjøleenergien som avgis på romnivå i bygget blir etter dette i praksis selvregulerende.

Prosjekteier

LØRENVEIEN NÆRING AS

En høy bygning med mange vinduer