Miljøferger i Hordaland

Hordaland fylkeskommune skal bygge landanlegg som legger til rette for null- og lavutslippsferger for inntil 8 fergestrekninger i Hordaland

Prosjekteier

Hordaland Fylkeskommune

Teknologileverandører

  • DNV GL

Teknologisk innovasjon

  • Norsk maritim klynge ligger i front i verden og sannsynligheten for teknologiske innovasjoner i anbudene er stor
  • Bidra til å teste og få erfaring med flere nye teknologielementer (ladeløsninger og batteriteknologi)

Kompetanseutvikling

  • Involverte samarbeidspartnere vil øke sin kompetanse om batteriløsninger i ferger vesentlig, hvilket vil gi viktig forsprang i videre utvikling og salg av slike løsninger

Realisert spredning av teknologi

  • Norge har kun 1 helelektrisk bilferge, dette prosjektet vil resultere i flere helektriske ferger og plug-in hybrider
  • Prosjektet vil gi et viktig erfaringsgrunnlag for videre implementering av batteriteknologi i ferjer og andre skipstyper

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjektet vil bidra til å senke priser på flere sentrale komponenter
  • Stort marked for fergedrift i Norge og stort potensiale for å gå over til mer elektrisk drift
  • Prosjektet vil stimulere til ny teknologi og drive bransjen fremover
  • Prosjektet vil føre til flere anbud med strengere krav til redusert energiforbruk og redusert klimagassutslipp