Mølle for fremtiden

Prosjektet skal utnytte de mulighetene for samspill av teknologi i mye høyere grad enn hva som er gjort tidligere. Høyere råvareutnyttelse (10 %), bedre kvalitet på ferdigvare, energireduserende tiltak (1,7 GWh/år), CO2 reduserende tiltak (333-405 tonn CO2-eq/år). Dette gjøres for å møte interne målsetninger om en bærekraftig framtid, hvor direkte og indirekte påvirkninger settes i fokus.

Prosjekteier

Franzefoss Minerals AS

Teknologileverandører

  • FLSmith

Teknologisk innovasjon

  • Nedmølling av råvare på en slik måte at en andel vrak ender opp som produkt, framfor å bli deponert.
  • Utnyttelse av vibrasjonsvarme i anlegg til tørkeprosess
  • Fokus på samspill i anlegg for å redusere unødige prosesser og komponenter

Kompetanseutvikling

  • Bedre kunnskap for systematisk arbeid knyttet til samspill mellom energi, vedlikehold, prosess, miljø og bærekraft.

Realisert spredning av teknologi

  • Prosjektet skal gi informasjon om hvor godt samspillet utfolder seg, slik at man kan se på mulighetene for hva som er aktuelt å implementere av tekniske løsninger, i andre anlegg

Videre utvikling og videre spredning

  • Dette vil være en kontinuerlig prosess, med øyemed på å videreutvikle hva som allerede er godt, til noe bedre. Arbeid på tvers av fagfelt ligger det uendelige muligheter innen, som man må ta tak i og benytte seg av.