Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Nær nullenergibygg i Stortveit, Bergen (Fantoftparken, se kommentar i celle O96)

Nytt kontorbygg «Fantoftparken» på tomten til Storetveitveien 98 (tidligere parkeringsplass), med areal på 5660 m2, er blitt oppført med ambisiøse mål innen energi og klima. Veidekke er utførende hovedentreprenør og primær leietaker/bruker av bygget. V.I.T. Eiendom er utvikler og prosjekteier. Bygget er meget energieffektivt, med en kombinasjon av flere innovative løsninger, i tillegg til at det har vært fokus på klimavennlig materialvalg med bl.a. utstrakt bruk av tre i konstruksjonenen. Energiløsninger inkluderer Passivhusnivå, Microshade i vinduer, varmepumpesentral med brønnpark, gjenvinning av kjølevarme, frikjøling, adiabatisk forkjøling fra regnvann, overhetningsveksler til tappevann, solcelleanlegg og batterianlegg m.m. Prosjektet ble støttet av Enova og er nå ferdigstilt, og vurderes som en stor suksess.

Prosjekteier

FANTOFTVEGEN 2 AS

En bygning med mange vinduer