Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ny innovativ løsning for å redusere energiforbruket ved anodskift i Su3

Planen er å installere 2 stk nye anodeskiftvogner i Su3 ved at de gamle vognene blir vraket. De nye anodeskiftvognene som vil ha nye løsninger for økt nøyaktighet av anodesetting (laser basert) for bedring av strømutbyttet og derved redusert spesifikt energiforbruk. Gevinst ved økt strømutbytte er ikke lagt inn i søknaden, men estimert vil de nye anodeskiftvognene gi 0,3 % bedring i strømutbyttet, dvs. en reduksjons i det spesifikke energiforbruket på 0,05 kWh/kg Al. Økt automatisering av anodeskift operasjonen vil bedre HMS for operatørene samt redusere energiforbruket ved at overgangsmotstand mellom anodestamme og anodebjelke blir redusert ved implementering av en "hammer funksjon" ved anodesettingen. En mer nøyaktig anodesetting vil også kunne bidra positivt mht. redusert mengde CO2 eqv. ved at strømfordelingen på anodene blir jevnere.

Prosjekteier

Norsk Hydro ASA