Ny innovativ løsning for å redusere energiforbruket ved anodskift i Su3

Planen er å installere 2 stk nye anodeskiftvogner i Su3 ved at de gamle vognene blir vraket. De nye anodeskiftvognene som vil ha nye løsninger for økt nøyaktighet av anodesetting (laser basert) for bedring av strømutbyttet og derved redusert spesifikt energiforbruk. Gevinst ved økt strømutbytte er ikke lagt inn i søknaden, men estimert vil de nye anodeskiftvognene gi 0,3 % bedring i strømutbyttet, dvs. en reduksjons i det spesifikke energiforbruket på 0,05 kWh/kg Al. Økt automatisering av anodeskift operasjonen vil bedre HMS for operatørene samt redusere energiforbruket ved at overgangsmotstand mellom anodestamme og anodebjelke blir redusert ved implementering av en "hammer funksjon" ved anodesettingen. En mer nøyaktig anodesetting vil også kunne bidra positivt mht. redusert mengde CO2 eqv. ved at strømfordelingen på anodene blir jevnere.

Prosjekteier

Norsk Hydro ASA

Teknologileverandører

  • Hydro Aluminium
  • Hydec

Teknologisk innovasjon

  • Hammerfunksjon for reduksjon av spenningsfall mellom anodestamme og anodebjelke
  • Sannsynligvis ny innovativ anodesetting

Kompetanseutvikling

  • Bygge mer kunnskap mht. betydning av økt nøyaktighet av anodesetting mht. strømutbyttet.
  • Ny kompetansebygging for teknologileverandøren, sannsynligvis Hydec

Realisert spredning av teknologi

  • Hammerfunksjon på kjøretøy er nytt og dersom velfungerende vil det kunne nyttegjøres globalt.
  • Både hammerfunskjon og økt nøyaktighet ved anodesetting vil kunne taes i bruk av andre industrielle aktører.

Videre utvikling og videre spredning

  • Se over