Ny produksjonsprosess for gjenvinning av asfalt

Velde Miljø ser på muligheten for å installere et nytt anlegg for gjenvinning av asfalt. Anlegget utvikles av Amomatic Oy i Finland, som har startet testing på det aktuelle anlegget i 2017. Anlegget separerer brukt asfalt ut i sine enkelte bestanddeler, istedenfor å granulere asfalt for gjenbruk, som dagens gjenvinningsmetoder baserer seg på. En slik separering av den brukte asfalten vil gjøre at man har mye bedre kontroll over innstaselementene når den skal gjenvinnes til ny asfalt. Dette vil videre gi økt kvalitet på gjenbruksasfalten, og dermed muligheten for å øke andelen asfalt som blir gjenbrukt betraktelig, i teorien opp til 100 %.

Prosjekteier

Velde Produksjon AS

Teknologileverandører

  • Amomatic Oy

Teknologisk innovasjon

  • Ny gjenvinningssprosess for asfalt
  • Reduksjon i energiforbruk ved gjenvinning av asfalt
  • Økt kvalitet på gjenvunnet asfalt

Kompetanseutvikling

  • Utvikle kompetanse knyttet til ny gjenvinningsprosess. En fundamentalt annerledes prosess krever ny kompetanse i alle deler av næringskjeden, for å få en vellykket omstilling til ny teknologi

Realisert spredning av teknologi

  • Prosjektet er første implementering av denne teknologien i Norge. Det eksisterer et test-anlegg med denne teknologien i Finnland

Videre utvikling og videre spredning

  • Ved vellykket implementering av teknologien vil den betydelig øke kvaliteten på gjenvunnet asfalt. Dette vil tilrettelegge for større andeler gjenvunnet asfalt, som vil forbedre både økonomien og miljøpåvirkningen til bransjen.