Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Nye Holmlia Senter

OBOS Eiendom har oppført et nytt bygg på Holmlia. Nye Holmlia senter er et kombinasjonsbygg med kjøpesenter og kontor. Nybygget er tilkoblet to av de eksisterende byggene på senteret. Bygget er lokalisert på Søndre Nordstrand i Oslo, og består av to etasjer med kjøpesenter og fire etasjer med kontor, samt en parkeringskjeller. Kjøpesenteret er på ca. 6 900 m2, mens kontordelen er på ca. 6 300 m2. OBOS Eiendom ønsket å optimalisere alle faser av et byggeprosjekt med tanke på lavest mulig miljøbelastning. Prosjektet hadde som mål å løfte miljøstandarden til OBOS Eiendom på alle områder (fremfor å satse på en teknologi). Løsningene har bidratt til å redusere klimagassutslipp gjennom riktig materialvalg, transport av materialer, fossilfri byggeplass, samt effektuttak og energibruk i driftsfasen. OBOS Eiendom ønsker at prosjektet «Nye Holmlia Senter» skal bli malen for fremtidige byggeprosjekter i konsernet. Prosjektet Nye Holmlia Senter har oppnådd følgende resultater: • Bygget ble gjennomført som fossilfri byggeplass • Energimerke A for kontorbygget og energimerke B for senterdelen. • BREEAM Very Good for kjøpesenter og kontor • Dynamisk laststyring av ladestasjoner • Solceller på fasaden • En CO2 kjølemaskin med nok trinn for god drift både sommer og vinter • Prognosestyrt klimatisering

Prosjekteier

OBOS EIENDOM AS

en stor bygning med vinduer

en graf med oversikt over sortert avfall på byggeplass

Et diagram over en maskin

En graf med firkanter i forskjellige farger