Nye Holmlia Senter

Obos Forretningsbygg (heretter OFB) skal oppføre et nytt senter på Holmlia. Nytt bygg tilknyttes to av de eksisterende bygningene på dagens senter. Nye Holmlia senter er et kombinert senter og kontorbygg, og består av to etasjer med kjøpesenter og fire etasjer med kontorer, samt en parkeringskjeller. Senteret er beregnet til å være på ca. 6 900 m2, mens kontordelen er på ca. 6 300 m2. OFB ønsker med prosjektet å optimalisere alle faser av byggeprosjektet med tanke på lavest mulig miljøbelastning. Prosjektet har som mål å løfte miljøstandarden til OFB på alle områdr, fremfor å satse på en teknologi. • Fossilfri byggeplass. • Energimerke A. • Prognosestyring, prognosestyrt klimatisering og kunstig intelligens. • Solceller på fasade. • En CO2 kjølemaskin som deles opp i nok trinn for god drift både sommer og vinter. • Parkeringsareal tilrettelagt for mange el-bil ladeplasser, med laststyring. Beregnet energibesparelse er ca. 1,39 GWh og utgjør ca. 51%. Merkostnaden er beregnet til ca. 10,36 MNOK.

Prosjekteier

OBOS Forretningsbygg AS

Teknologileverandører

 • Kjell Petter Småge
 • Lennart Andresen Roald
 • Kai Brede Sillerud
 • Sven Opalic
 • Petter Foyn

Teknologisk innovasjon

 • CO2-kjølemaskin skreddersydd for varmegjenvinning med inntil 95% dekning av varmebehovet.
 • Prognosestyring av bygget og snøsmelteanlegg med bruk av kunstig intelligens og bildegjenkjenning
 • Laststyring av ladeplasser kombinert med maksimalvokter kombinert for bygget og ladestasjoner.
 • Utvendig solskjerming styrt ut i fra varme og kjølebehov i bygget

Kompetanseutvikling

 • Ansatt i EvoTek tar doktorgrad i kunstig intelligens
 • Referanseprosjekt for bransjen
 • OBOS er medlem av Grønn Byggallianse, der det jevnlig holdes medlemsmøter. Dette er en fin arena til å spre kunnskap og resultater som opparbeides i prosjektet til andre eiendomsutviklere.
 • OBOS har i tillegg til å være utbygger mulighet til å yte stor påvirkningskraft i bransjen gjennom sine store eierandeler i de største entreprenørselskapene.

Realisert spredning av teknologi

 • CO2 kjølemaskin skreddersydd for varmegjenvinning - 1. implementering i kombinasjonsbygg
 • Prognosestyring med bruk av kunstig intelligens og bildegjenkjenning - 1. implementering

Videre utvikling og videre spredning

 • Det er i første omgang nasjonalt spredningspotensial. Et vellykket prosjekt vil høste mye oppmerksomhet fra eiendoms og entreprenørbransjen. OFB ønsker at "Nye Holmlia Senter" skal bli mal for fremtidige byggeprosjekter.